Susanne den Brok

Grafisch vormgeefster
Vormgeefster Susanne

Susanne is vormgeefster in hart en nieren. Ze heeft daarnaast veel ervaring in de horeca. En dat waarderen we want tijdens een bakje koffie komen de beste ideeën.